Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Udl�ndingelov- givningen 2012 er �ndringerne regeringen foresl�r de samme som den borgerlig re

Århus. Indrykket den 26. december 2017 af Leif Randeris


31.10.2014

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

Indvandrerrrådgivningen fremsender bemærkninger og indsigelser til udkastet om forslag til ændring af udlændingeloven. Det virker uoverkommelig og i øvrigt politisk urealistisk, at fremkomme med de mange ændringer til en mere fri og liberal ændring af loven, der skulle medføre at ægtefæller, familier og børn også fremover ikke vil komme til at leve adskilt i hvert sit land. Mange har i de sidste 10 – 15 år været udsat for begrænsninger i deres familieliv. Borgere af etnisk dansk herkomst eller indvandrere har været henvist til at leve i 2 lande, da deres ægtefælle og børn ikke har kunnet opnå opholdstilladelse i Danmark.

Der er mange grunde til, at der gives afslag på familiesammenføring eller arbejdstilladelse, ja at modtage asyl. Værst af alt er den meget stramme indførte praksis i sagsbehandlingen i ministeriet og Udlændingestyrelsen. Her skal man simpelthen have ændret virksomheds-kulturen til objektiv sagsbehandling. En udskiftning af forvaltnings toppen i Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet udlændingeafdeling er tiltrængt, for hvordan kan de samme personer, der har forvaltet en sådan umenneskelig politik forsætte.

Indvandrerrådgivningen må bemærke, at de formuleringer og udredninger, der følger med regeringens og Justitsministeriets forslag til en såkaldt ny udlændingelov ikke er forskellig fra den måde den borgerlige regering formulerede og udtrykte sig.

Indvandrerrådgivningen skal også protestere imod, at man bibeholder 24 års reglen. At bevare den uanvendelige 24 års regel, der aldrig har forhindret et tvangsægteskab eller givet stødet til en i forvejen meget uddannelsesmotiveret ung indvandrer kommer i uddannelse, er et knæfald for de borgerlige racistiske politikere og deres vælgere. Det er ikke sådan vi får ”Et Danmark der står sammen”.

Stramningen, den borgerlige regeringer indførte, at man ikke må have været på ikke har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i de sidste 3 år mod tidligere 1 år bibeholdes. Dette er helt urimeligt i disse tider med arbejdsløshed. Specielt når det er almen viden, at indvandrerne har ca. dobbelt så stor arbejdsløshed.

Indvandrerrådgivningen må også vende sig imod forbuddet mod fætter og kusine ægteskaber i Udlændingeloven. Et sådan forbud og den meget hårdhændet måde, den i praksis bliver administreret på ministeriet og dens styrelse, er særdeles subjektiv. Forbuddet er reelt forskelsbehandlende, så lang tid dette forbud ikke omfatter etniske danskere og kongehuset.

Indvandrerrådgivningen er meget glade for, at regeringen vil give flere muligheder for de familiesammen-ørte ægtefæller, der kommer i den kedelige situation, de af mange grunde må forlade ægtefællen, før de modtager en tidsubegrænset opholdstilladelse, således de modtager yderligere muligheder for at bibeholde deres opholdstilladelse. Vi vil foreslå, at regeringen ændrer loven til et år i Danmark og bestået sprogprøve.

Indvandrerrådgivningen har besluttet sig for, at borgernes røst skal have mulighed for at komme med i høringssvaret om regeringens forslag til udlændingelov. Mange borgere har i de sidste 10 – 15 år været udsat for begrænsninger i deres familieliv. Vi medsender af de 73 mails, vi har modtaget, 3 stk., som er meget repræsentative.

Indvandrerrådgivningen anerkender, at regeringen vil føre udlændingeloven tilbage til før 1 juli 2001, samt man bløder lidt op for den ret uoverkommelig bankgaranti. Tilbageførslen af loven er slet ikke nok. Det er noget vrøvl når Justitsministeren udtaler, ”Vi vil gøre op med unødvendige og urimelige krav, som den tidligere regering har indført.”

Stort set er de ændringer regeringen foreslår tilbage til den borgerlige regerings Dansk Folkepartis udlændingelov fra før 1 juli 2011.

Leif Randeris
Kontorleder

N,B.:
Ministeriet har meddelt den 8 februar , at den nye udlændingelov får virkning/ikrafttræden fra 15 maj d.å.
FAKTA:
1) Bankgarantien er nu nedsat til 50.000 kr, idet pristalsreguleringen nul sættes.
2) Man fastholder kravet om 3 år uden kontanthjælp.
3) Man skal have været i DK mindst en gang på visa, hvis familiesammenføring indledes.
4) Tilknytningskravet blødes mere op.

 


 

Omega large vogue and high-priced cost tends to make them a

knockoff IWC watches

view. Anyone that is every single worn or seen an Omega can tell you they ooze vogue and prosperity. Omega's contain a host of solutions, meaning they are furthermore an ideal companion with the sailor or adventurer. They make the Swiss Tissot replica watches for any wedding, or any other celebration. They are terrific replica Swiss Versace Watches, or enjoyment. Omega watches are normally the only option from the situation replica tag heuer watches. Acquiring reproduction Omega watches is actually a very good possibility for anyone. These watches look and feel excellent and therefore are even so excessive-quality products, just with out the extremely extreme value tag. Duplicate watches at the moment are created with careful thought in the legitimate nature on the unique, retaining all of the detail and natural beauty with the correct replica watches. At exclusively a fraction from the value you perhaps can own a very distinctive and masterful check out that will draw eyes and adoring glances where you go.
Generally, Europe new replica Tag Heuer watches have a tendency being a great deal extra costly when compared with these types of produced within Asia. The primary goal is actually the truth that, they're truly long lasting which means a person possibly may placed on all of them forever upon complete. Could it be any kind of surprise which many people make use of this sort of wrist watches because family cheap replica U-Boat watches? The average as well as real Europe created look at is often a kind replica watches. For this complete, one can find several replications . available accessible within the business that hold the truly exact seem because Europe mannequin wrist watches. Consequently, users who may't handle to cover replica Zenith watches might be profitable to getting a look at which swiss replica watches the actual Europe created wrist watches nevertheless in a reduce worth. The actual disadvantage is actually the truth that these types of wrist watches seem unique however they just do not may actually turn out to be because long lasting because the originals.
 

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk