Menu

Visum-invitation

Skal du have inviteret din nærmeste familie til Danmark, så få hjælp fra os. LÆS MERE

Den svenske Model

Få vejledning om "familiesammenføring" via Den Svenske Model. Familiesammenføring efter EU-reglerne. Du kan hos Indvandrerrådgivningen få vejledning om pricippet til at komme til Sverige eller et andet EU-land og hjem igen til Danmark.
LÆS MERE

Familiesammenføring

Den 15 maj 2012 kommer der der en revideret udlændingelov om familiesammenføring af voksne og børn. Få hjælp til ansøgning! Vi fortager familiesammenføringer mange gange om året. Få gratis info hos Indvandrerrådgivningen. LÆS MERE...

Links

Links til andre websider fra rådgivningen, men også andre relevante for problemløsninger. KLIK HER

Afg�relser vedr�rende familiesammenf�ring efter EU-reglerne i 2014, hvor den herboende referen

Århus. Indrykket den 16. januar 2018 af leif randeris

 01.11.2015
 
 
Nedenfor kan man se afslagene og tilladelser til familiesammenføring gennem og eller over et andet EU land efter EU-Opholdbekendtgørelsen.
 
Man skal være dansk statsborger for at kunne benytte sig af EU reglerne gennem EU-Opholdsbekendtgørelsen.
 
Antallet falder af  “EU-Familiesammenføringer” – se vor www.Den-Svenske-Model.dk til ca 50 % medens familiesammenføringer efter dansk udlændingelovgivning er steget med næsten det samme igennem årene 2014/15.
 
Forklaringen er muligvis, at regeringen lempede i 2012 og 13 udlændingelovgivningen, samt at Statsforvaltningen overtog sagsbehandlingen af EU famileisammenføring efter EU-Opholdsbekendtgørelsen fra den 1 april 2014.
 
Der er formodentlig ikke årsagssammenhæng mellem lempelserne i udlændingelovgivningen og faldet i antal EU-ansøgninger.
 
Det bemærkelsesværdige er, at i 2014 fald antallet af afslag til 20 %.  Det er lidt mere end antallet af afslag på familiesammenføringer
efter dansk Udlændingelovgivning.
 
Det er sikkert, at antallet af afslag på familiesammenføringsområdet vil stige dratisk i 2016 og årene fremover med den borgerlige regerings
kommende straminger.
 
En følgevirkning vil blive, at der kommer en stor tilgang og søgning til at benytte sig af  EU-reglerne i Opholdsbekendtgørelsen gennem
 
 
 
Afgørelser vedrørende familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor den herboende reference er dansk statsborger

 

 2009

2010 

 2011

 2012

 2013

 2014

Tilladelser

 467                   

 286

 252

 257

346 

 230

Afslag

 351

 419

 204

 286

 183

 53

 Ialt

 818   

 705

 456

 543

 529

 283

 
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/1100C0D4-5EF5-49FF-807D-E8559342DFA2/0/talogfakta2014.pdf 
 
 
leif randeris
Kontorleder
 

orologi replica

Søg i artikler

Søger i titel og brødtekst.


RING TIL OS

Du kan få gratis vejledning, hvis du har et problem med en ansøgning, men det er ikke sagsbehandling.

V?lg mellem nedenst?ende artikeltyper

 Artikler fra IR
 Artikler fra pressen
 Nyhedsbrev
 Pressekommentarer

:            © 2005 | Silkeborgvej 229-butikke DK8230 Åbyhøj | Tlf. nr +45 88709898 | Mobil nr. +45 26223611 | postmaster@indvandrerraadgivningen.dk